Algemene Voorwaarden voor het evenement 'James Ensor - Inspired by Light'


1. Oganisator: Deze verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op ticketverkoop uitgevoerd door Urban Mapping BV, BTW nummer BE0757974628, gevestigd te Doornstraat 5, bus 0051, 8500 Kortrijk.

2. Evenementinformatie: De tickets zijn voor het evenement 'James Ensor - Inspired by Light', dat plaatsvindt op verschillende data en tijdstippen. Bij aankoop moet de bezoeker een specifiek tijdslot reserveren

3. Tijdslot: De ticketkoper is verantwoordelijk voor het selecteren van een correct tijdslot. Na aankoop is het niet mogelijk om het tijdslot te wijzigen.

4. Toegang en Te Laat Komen: De voorstellingen starten stipt op de aangegeven tijden. Bezoekers dienen ten minste 15 minuten voor aanvang van de voorstelling aanwezig te zijn. Te laat komen kan leiden tot weigering van toegang zonder recht op restitutie of compensatie.

5. Annulering en Restitutiebeleid: Tickets zijn niet restitueerbaar, tenzij het evenement wordt geannuleerd of verplaatst door de organisator. In geval van annulering door de organisator zal de volledige ticketprijs worden gerestitueerd.

6. Wijzigingen in het Programma: Urban Mapping BV behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het tijdstip, de datum, het programma of de uitvoerenden van het evenement. In geval van significante wijzigingen heeft de ticketkoper het recht op restitutie.

7. Veiligheid en Regels op de Locatie: Bezoekers dienen de veiligheidsinstructies en regels van de evenementenlocatie te volgen. Urban Mapping BV behoudt zich het recht voor om toegang te weigeren of bezoekers te verwijderen die deze regels niet naleven.

8. Persoonlijke Gegevens: Door tickets te kopen, stemt de koper in met het gebruik van persoonlijke gegevens in overeenstemming met het privacybeleid van Urban Mapping BV, beschikbaar op onze website.

9. Aansprakelijkheid: Urban Mapping BV is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder gederfde winst of gemiste kansen. De aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot het bedrag van de aankoopprijs van de tickets.

10. Doorverkoop van Tickets: Tickets mogen enkel worden doorverkocht via het officiële doorverkoopplatform. Het is niet toegestaan tickets door te verkopen of aan te bieden via andere kanalen, platforms of op een andere wijze. Overtreding van deze voorwaarde kan leiden tot annulering van het ticket zonder recht op restitutie of compensatie. Urban Mapping BV behoudt zich het recht voor om tickets die buiten het officiële platform worden aangeboden, ongeldig te verklaren.

Deze verkoopsvoorwaarden zijn onderhevig aan het Belgisch recht. Geschillen vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Kortrijk.Door het aankopen van tickets, erkent de koper deze verkoopsvoorwaarden te hebben gelezen, begrepen en geaccepteerd.